Ukmergės rajono
savivaldybė


1 dalis 2 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


2015 02 19 d. tarybos posėdis Nr. 71   [2015-02-19]1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Paknys Vydas, Žilėnienė Birutė, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 7
Baravykas Regimantas, Pivoras Romas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Tamošiūnas Mindaugas, Varžgalys Juozas,
Prieš: 0


2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Paknys Vydas, Varžgalys Juozas, Žilėnienė Birutė, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 4
Baravykas Regimantas, Pivoras Romas, Genys Valentinas, Tamošiūnas Mindaugas,
Prieš: 0


3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano naujos redakcijos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Baravykas Regimantas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Žilėnienė Birutė, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl pritarimo 2014-2020 m. Ukmergės rajono tikslinės teritorijos vystymo programos projektui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Baravykas Regimantas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Žilėnienė Birutė, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 1
Mikalajūnas Valdas,
Prieš: 0


5. Dėl A. Smetonos dvaro dalies teritorijos vystymo ir priežiūros viešosios ir privačios partnerystės būdu   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Paknys Vydas, Žilėnienė Birutė, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 4
Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Genys Valentinas, Tamošiūnas Mindaugas,
Prieš: 1
Baravykas Regimantas,


6. Dėl biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo pakeitimo   Išsamiau
Pasisako:
Paknys Vydas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 7-57 ,,Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl ilgalaikės paskolos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl pritarimo sutikimo pasirašymui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 1
Tamošiūnas Mindaugas,
Prieš: 0


10. Dėl UAB ,,Ukmergės vandenys&#39&#39 finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir 2014 metų veiklos rezultato paskirstymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo bilieto ir teikiamų gyventojams paslaugų kainų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 m. ataskaitos apie programos priemonių vykdymą ir 2015 m. sąmatos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl privatizavimo fondo lėšų 2014 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos bei 2015 m. sąmatos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu 2014 m. pajamų ir išlaidų ataskaitos bei 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. Dėl 2015 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. Dėl Valstybės ir savivaldybės finansinei paramai gauti melioracijos statinių rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams atlikti taisyklių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 1
Stepanova Klavdija,
Prieš: 0


20. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo aptvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. Dėl ,,Šilo&#39&#39 pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. Dėl Veprių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. Dėl Želvos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25. Dėl tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-341 ,,Švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo pakeitimo pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26. Dėl tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-5 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir vaikų globos namų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


27. Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Ukmergės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo ir pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Jasaitis Arūnas, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Malčanovas Grigorijus, Jokubynienė Angelė, Cesevičius Kazys, Mirinavičienė Elena, Galiauskas Juozas, Armanavičius Juozas, Spruogis Vladislovas, Genys Valentinas, Stepanova Klavdija, Mikalajūnas Valdas, Janickas Rolandas, Civilka Arūnas, Mikelytė-Smirnova Vaida, Tamošiūnas Mindaugas, Paknys Vydas, Lyška Andrius, Grybauskas Jonas,
Susilaikė: 1
Jasaitis Arūnas,
Prieš: 0


29. Informacija dėl UAB „VAATC“ veiklos ir savivaldybės interesų atstovavimo   Išsamiau